تبلیغات
پاییزان - یادمان باشد...
تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : افسانه ...
یادمان باشد......

یادمان باشد ازامروزجفایی نکنیم

گرکه درخویش شکستیم صدایی نکنیم

 

خودبسازیم به هردردکه ازدوست رسد

بهربهبود ولی فکردوایی نکنیم

 

جای پرداخت به خودبردگران اندیشیم

شکوه ازغیرخطاهست خطایی نکنیم

 

وبه هنگام عبادت سرسجاده ی عشق

جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم

 

یاورخویش بدانیم خدایاران را

جزبه یاران خدادوست وفایی نکنیم

 

یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاماند

طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم

 

گله هرگزنبود شیوه ی دلسوختگان

با غم خویش بسازیم وشفایی نکنیم

 

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش سازونوایی نکنیم

 

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم به غفلت من ومایی نکنیم

 

دوستداری نبود بندگی غیر خدا

بی سبب بندگی غیرخدایی نکنیم

 

مهربانی صفت بارزعشاق خداست

یادمان باشد ازینکار ابایی نکنیم

 

پرپروانه شکستن هنرانسان نیست

گرشکستیم به غفلت من ومایی نکنیم

 

    ب        ا        ی     .