تبلیغات
پاییزان - روزت مبارک...@
تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 | 10:40 ب.ظ | نویسنده : افسانه ...

معلم ای سفیر عشق

                           ای قاموس علم و مظهر ایثار

         چه گویم در رسایت من که خود

                             هر واژه ایثار و عشق و مجد را مانی

                                 ...

       چه نامم نام تو ای عشق                      ای گلواژه ایثار؟

       اگر امروز هر علمی ،         به نوعی

                                           جامه ای از فخر می پوشد

          ولی تو                   اصل و نسل و ریشه و بنیاد هر علمی

               مگر آن نازنین دکتر          که شاید ساعتی

                                   ناجی چندین جان می باشد

                    الفبا را           به پیش تو فرا نگرفت؟

                  مگر آن افسران و قاضی و جمع وزیران و مهندسها

            که اکنون هرکدام در علم خود           

                                            یک وزنه می باشند

       به پیش تو                       زمانی جمله شاگردی نمی کردند؟

                            مگر استادیت از یادشان رفته؟

                          ......

        معلم ای سفیر عشق

                                            ای گلواژه ایثار

          دلاور پاسداری که       درون صحنه پیکار

                                              بانگ عشق را سر داد

               و با قلبی معطر از شمیم عشق

                                           چون مرغی به خون غلتید...

              مگر درس الفبا را              به پیش تو           فرا نگرفت؟

                            تو درس عشق و آزادی بدو دادی

                             .......

                معلم ای سفیر عشق

                                                 ای گلواژه ایثار

             ویا آن داغدیده شیرزن           که خود کفن پوشید

                        و در این ره                        نه تنها شوهرش

                                 بل پنج فرزندش فدا گردید

                    مگر درس الفبا را        به پیش تو          فرا نگرفت؟

                              تو درس عشق و آزادی بدو دادی

                           .........

                معلم ای سفیر عشق         

                                                 ای گلواژه ایثار

     چه گویم نام تو اکنون     

                         که خود  ،   هر واژه ایثار و عشق و مجد را مانی

                 اگر امروز     ،        مهندس ساختمان و جاده می سازد

                       و یا دکتر          به زحمت جان انسان را

                           ز بیم درد و رنجی در امان دارد.......

                                        تو والاتر ز آنهایی

                                چرا که تو خودت انسان می سازی

                              .....................

                      معلم ای سفیر عشق  

                                                        ای گلواژه ایثار

                                          ولی افسوس

                           ولی با این همه پاکی و اخلاص و فداکاری

                                      تو مظلومی

                          و من اکنون تورا مظلوم می نامم

                        چرا که مخلصانه خویش می سوزی برای ساختن اما

                                              دو صد افسوس

                                  کسی قدر تورا هرگز نمی داند

                              .....................

               معلم       ای سفیر عشق

                                                   ای گلواژه ایثار

                      تورا اکنون من                           مظلوم می نامم

                           وزان ترسم     که تو

                                      مظلوم می مانی ..........

.............

مادر،پدر ومعلمای عزیزم.روزتون مبارک