تبلیغات
پاییزان - نمونه سوال امتحانی درس دفاعی
تاریخ : چهارشنبه 28 دی 1390 | 09:58 ب.ظ | نویسنده : افسانه ...

دوستایی که می خوان سوالات رو ببینن لطفا یرن ادامه مطالب.

مرسی که میاید وبدون نظر بیرون نمیرید

بای عزیزان

بسم تعالی

نمونه سوالات  امتحانی درس دفاعی ((مدرسه آسیه ))

1-چه کنیم تا ارزش های دینی ومعنوی در جامعه گسترش پیدا کند؟

2-دشمنان انقلاب از چه راهایی قصد ضربه زدن به ایران را داشتند؟

3-مجموعه بسیج را تعریف کنید ویک جمله از رهبری درمورد فرد بسیجی بنویسید؟

4-فعالیت های بسیج در زمینه علمی پژوهشی چگونه است؟توضیح دهید؟

5-چرا امام خمینی (ره)فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد؟

6-ایمان به خدا چه رابطه ای با استقامت وپیروزی مردم دارد؟

7-از فعالیت های بسیج  در زمینه ی ورزشی ،فعالیت در زمینه ی ...............و................می باشد.

8-انقلاب اسلامی ایران درتاریخ...........پیروز ودرتاریخ..............بسیج تشکیل شد.

9-ملت ایران با...........و................با کمترین تجهیزات درس بزرگی به متجاوزان داد.

10-مناطقی مانند....................و..................در سال 59به اشغال نظامی عراق درآمد.

11-دفاع جزئی از زندگی موجودات زنده است  ؟ چرا ؟

12-فرق دفاع انسان با سایر موجودات زنده در چیست ؟

13-آیا دفاع انسان محدود به حفظ مال وجان است ؟ چرا؟

14-چند مورد از ارزش هایی راکه حاضر به دفاع وفداکاری برای حفظ آنها هستید نام ببرید ؟ (4مورد)

15-انسان ها در طول تاریخ از ابزار ومسائل گوناگون (جنگی) دفاعی استفاده کرده اند؟

16-مهمترین ابزار دفاعی انسان در دنیای امروز چیست ؟

17-بیشتر جنگ ها در طول تاریخ توسط چه افرادی بوده وآغاز شده است ؟

18-چه نیرویی باعث می شود انسان های به ظاهر ضعیف وبا امکانات ونفرات کم بر انسان های به ظاهر قوی تر راپیروز شوند ؟

19-دومورد از عوامل شکست در مقابل تهاجم دشمنان چیست ؟

20-صدام که بود چه کرد ؟

21-از نظر جغرافیای سیاسی چرا کشور ما مورد طمع قدرت های استکباری بوده است ؟

22-تشکیل بسیج با ارتش 20 میلیونی در چه تاریخی وبه دستور چه شخصی بوده است ؟

23-اگر بخواهیم بسیج را به صورت کامل تعریف کتیم می توانیم بگوییم.......؟

24-فعالیت های بسیج در هفت زمینه می باشد آن زمینه ها کدام است ؟

25-زنان در طول تاریخ نقش اساسی داشته اند از چه راه هایی در دفاع از اسلام می توانند شرکت داشته باشند ؟( چهار مورد )

26- خلاصه ای از زندگی خانم مرضیه حدید چی را شرح دهید ؟

27-دفاع غیر عامل (پدافند)را تعریف کنید ؟

28-انسان ها در شرایط مختلف از دوراه از خود دفاع میکنند آنها را نام ببرید ؟

29-اهداف دفاع پدافند رابنویسید ؟

30-اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید ویک مورد را شرح دهید ؟

31-همه موجودات زنده علاوه بر دفاع طبیعی و غریزی از دفاع عقلانی نیز برخوردارند.     ص....           غ......

32-یکی از عوامل شکست در مقابل دشمنان غافلگیر شدن وآماده نبودن برای دفاع است.      ص.....          غ.......

33-بسیج می کوشد تا با نهاد های مختلف در آبادانی شهر وروستا ها همکاری کند.این به کدامیک از زمینه های فعالیت بسیج مربوط است ؟

الف-زمینه ی علمی-پژوهشی....                                         ب-زمینه سیاسی....

ج-اختفا.....                                                                 د- زمینه سازندگی.....

34-ما می توانیم با رعایت.....................از جنگ روانی علیه دشمن خود استفاده کنیم.

35-بسیج مجموعه ای از مردان وزنان با انگیزه وتوانمند جامعه اسلامی است که.........

36-نام اولین زنی که به اسلام ایمان آورد واولین زنی که در راه اسلام به شهادت رسید رابنویسید.

37-دفاع عامل را شرح دهید ؟

38-اگر جنگی اتفاق بیفتد به عنوان یک دانش آموز دختر چگونه می توانید در دفاع از کشورمان سهیم باشی ؟ ( دو مورد )

39-راه های مقابله با شایعه پراکنی را توضیح دهید.

40-چگونه می توانیم بر جنگ روانی علیه دشمن غلبه کرده وآن را خنثی نمائیم ؟