تبلیغات
پاییزان - نیایش
تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : افسانه ...

خدایا

سیار ندانستم و بسیارند چیزهایی که نمی دانم و هر آنچه که آموخته ام و اندوخته ام، برابر آنچه نیاموخته ام و نیندوخته ام، چون کاهی است در دریای بی کران ندانسته هایم.

خدایا برابر هر آنچه نمی دانم، یک چیز است که خوب می دانم و آن همان است که در راهی قرار دارم و بر زمینی راه می روم و زیر سقف آسمانی قدم می زنم که همواره می توان تو را تنفس کرد. حضور تو از همه آنچه کاستی های من است، افزون تر است.

خدایا،  به من بیاموز آنچه را نمی دانم و کمک کن تا تاب بیاورم تمام بی تابی هایم را.

 خدایا شایستگی کمک کردن و بردباری در کنار آدم هایی را که به من نیاز دارند به من ببخش.

خدایا دستم را بگیر تا آنان که من دستشان را گرم فشرده ام، به بیراهه نلغزند.

خدایا تو را به خاطر همه چیزهایت سپاس